Bilnex v3 veritabanı için geçerlidir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECT

*
,[Giren]-[Çıkan] as [Kalan]
,([Giren]-[Çıkan])*[Ortalama Maliyet] as [Ortalama Maliyet Tutarı]
,([Giren]-[Çıkan])*[Son Alış Maliyeti] as [Son Alış Maliyeti Tutarı]
,([Giren]-[Çıkan])*[Stok Alış Fiyatı1] as [Stok Alış Fiyatı1 Tutarı]


,([Satış Tutarı])-(([Satış Miktarı])*[Ortalama Maliyet]) as [Ortalama Maliyet Kar]
,([Satış Tutarı])-(([Satış Miktarı])*[Son Alış Maliyeti]) as [Son Alış Maliyeti Kar]
,([Satış Tutarı])-(([Satış Miktarı])*[Stok Alış Fiyatı1]) as [Stok Alış Fiyatı1 Kar]
FROM (
SELECT KODU [Kodu],ADI [Adı],ANAGRUP [AnaGrup],(SELECT ADI FROM STOK_ANA_GRUP SA WHERE SA.KODU=STOK.ANAGRUP ) [AnaGrup Adı]
,ISNULL((SELECT SUM(MIKTAR) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND STOK_HAR.GDEPO<>''),0) [Giren]
,ISNULL((SELECT SUM(MIKTAR) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND STOK_HAR.CDEPO<>''),0) [Çıkan]
,ISNULL((SELECT AVG(TLFIYAT) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND STOK_HAR.GDEPO<>'' AND TLFIYAT>0),0) [Ortalama Maliyet]
,ISNULL((SELECT TOP 1 (TLFIYAT) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND STOK_HAR.GDEPO<>'' AND TLFIYAT>0 ORDER BY TARIH DESC),0) [Son Alış Maliyeti]
,ISNULL(ALISF1,0) [Stok Alış Fiyatı1]
,ISNULL((SELECT SUM(MIKTAR) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND MODUL='FATURA' AND NORMALIADE=0 AND STOK_HAR.CDEPO<>'' ),0) [Satış Miktarı]
,ISNULL((SELECT SUM(TLTUTAR) FROM STOK_HAR WHERE STOK_HAR.KODU=STOK.KODU AND MODUL='FATURA' AND NORMALIADE=0 AND STOK_HAR.CDEPO<>'' ),0) [Satış Tutarı]
FROM STOK
) SORGU WHERE [Giren]>0

----------------------------------------