SELECT
FDPERSONEL [Plasiyer Kodu],
FDPERSONELADI[Plasiyer Adı],
CARIKODU [Cari Kodu],
CARIADI [Cari Adı],
FTURU [Fatura Türü],
FTARIHI [Fatura Tarihi],
ESERI [Evrak Seri],
ESIRA [Evrak Sıra],
STOKKODU [Stok Kodu],
STOKADI [Stok Adı],
CIKAN AS [Satış Miktarı],
KDVHARICTUTAR [Kdv Hariç Satış Tutarı],
(SELECT ALISF1 FROM STOK WHERE STOK.KODU=STOKKODU) [Birim Maliyet],
CIKAN*(SELECT ALISF1 FROM STOK WHERE STOK.KODU=STOKKODU) [Toplam Maliyet],
KDVHARICTUTAR-(CIKAN*(SELECT ALISF1 FROM STOK WHERE STOK.KODU=STOKKODU)) [Kar / Zarar]
FROM [dbo].[fn_StokDetayliFaturaRaporu]('01.01.2015','01.01.2016')
WHERE FTURU ='Satış' AND HARTIPI='Normal'
AND 1=1 ORDER BY FDPERSONEL, FTARIHI,ESERI,ESIRA