Fatura ve Fatura_DT Tablolarını Sql Sorgusu İle Birleştirmek İçin Aşağıdaki Sql Sorgusunu Kullanabilirsiniz.

SELECT * FROM FATURA F
INNER JOIN
FATURA_DT FD ON F.COUNTER=FD.FCOUNTER