//***** Emrah Karagöz *****//
//***** Nakli Yekünlü Faturalarda Sayfa Sonundaki Nesnelerin
//***** Sadece En Son Sayfada Çıkması için Forma Rapor Özeti
//***** Ekliyoruz Bandın OnBeforePrint Olayına Bu Kodu Yazıyoruz
//***** Sonra Dizayn dan Tüm Nesneleri Visible False Yapıyoruz
//***** Çalıştırdığında kod rapor sonuna geldiğinde
//***** Nesneleri Tekrar Visible Yapacaktır

var
i:integer;
ob:tobject;
begin
for i:=0 to SayfaSonu.Objects.Count -1 do
begin
ob := SayfaSonu.Objects[i];

if ob is TfrxMemoView then
TfrxMemoView(ob).Visible := True
Else
if ob is TfrxDmpMemoView then
TfrxMemoView(ob).Visible := True
Else
if ob is TfrxLineView then
TfrxLineView(ob).Visible := True
Else
if ob is TfrxDmpLineView then
TfrxDmpLineView(ob).Visible := True
End;