İhracat Faturalarını E-fatura olarak düzenleme zorunluluğu 01.01.2017 tarihine ertelendi.


10 milyon TL ve üzeri ciroya sahip ihracat yapan kurumlar da, faturalarını kâğıt bağımsız hale getiriyor.


Eski usulle gerçekleştirilen fatura işlemlerinde ihracat yapan kurumların kağıt fatura olarak faturalarını kesip saklaması gerekiyordu. 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 461 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura zorunluluğu olan bir mükellef mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında faturalarını e-fatura olarak düzenleyecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura portalı üzerinde “İhracat Faturası” kesilemeyecek. Bu süreç özel entegratörler tarafından yürütülürken, e-fatura çözümlerinden biri olan entegrasyon yöntemi kullanılarak devam ettirilebilecek.


İlgili tebliğe ulaşmak için: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225-17.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.


E-Fatura düzenlemeleri, formatları ve standartları hakkında ayrıntılı bilgiler www.efatura.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.