Döküman Yönetim Sistemi Veritabanını Oluşturabilmek İçin Veritabanın da Yapılması Gereken İşlemler

1- Aşağıdaki sql komutu master veritabanın da çalıştırılır.

EXEC sp_configure filestream_access_level, 2
RECONFIGURE

2- Sql Server Configuration Manager e girilir. Sql Server Servislerinde sağ tuş özellikler yapılır. File Stream sekmesine gelinir. “Enable FILESTREAM for Transact-SQL access” seçeneği işaretlenir.

döküman yönetimi 1.jpgdöküman yönetimi 2.jpg