Yabancı dilin Almanca olması durumunda Sql veritabanı karakter seti SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olarak seçilmelidir.